Мэргэжил олгох сургалт /1 жил/

Yu61BeKFYCH0ENF.PNG

a1FTrn77uHssZR4.JPG
32ZFzmAgxNcIe4e.JPG

Харилцагч байгууллагууд