Мэргэжил сургалт үйлдвэрлэлийн төвийн мэргэжлийн чиглэл
Мэргэжлийн чиглэл            Хугацаа       Суурь боловсролын түвшин Төлбөр
1 Тогооч 2,5 жил                             Бүрэн бус дунд боловсрол 380 000                             
2 Нарийн бичгийн дарга, албан хэргийн ажилтан 2,5 жил Бүрэн бус дунд боловсрол 350 000
3 Хэвлэлийн эх бэлтгэл, дизайн 2,5 жил Бүрэн бус дунд боловсрол 350 000
4 Барилгын цахилгаанчин 2,5 жил Бүрэн бус дунд боловсрол 380 000         
 5 Үсчин 2,5 жил Бүрэн бус дунд боловсрол 380 000
6 Бүртгэл тооцооны ажилтан /нярав/  1 жил Бүрэн  дунд боловсрол  380 000
7

Солонгос Монгол хоолны тогооч /1+1 хөтөлбөр/ 

1 жил Бүрэн дунд боловсрол  580 000

Элсэлтийн бүртгэлийг 2017 оны 05 дугаар сарын 01-ны өдрөөс мөн оны 09-дүгээр сарын 15-ны өдөр хүртэл элсэгчид өөрийн биеэр болон зайны (цахим) хэлбэрээр http://burtgel.nci.edu.mn/ сайт руу нэвтрэн орж бүртгүүлнэ.

Элсэгчид бүртгүүлэхдээ дараах бичиг баримтыг бүрдүүлсэн байна.

  • Сурагчийн хувийн хэрэг
  • Сургууль төгссөн боловсролын гэрчилгээ /Цахим бүртгэлийн үед эхний ээлжинд дээрхи баримт бичгийн дугаар болон олгосон сургууль, тухайн боловсролын төвшинг баталгаажуулсан байгууллагын нэрийг оруулах бөгөөд сургуульдаа ирэхдээ дээрхи 2 баримт бичгийг биет байдлаар авчирна.
  • Цахим үнэмлэхний хуулбар /Цахимаар бол регистрийн дугаараа бичих/
  • Цээж зураг-2% /Цахимаар бүртгүүлэхдээ хамаарахгүй боловч сургуульд ирэхдээ авч ирэх

 

Харилцагч байгууллагууд