Хөгжүүлэх сургалт
vecXY1BUOLcv2w4.JPG
Шинэ иргэншил МСҮТ-ийн хөгжлийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх зорилтын хүрээнд тус сургалтын төвд суралцагчдын авьяас, чадварыг хөгжүүлж, сонирхолыг нь дэмжих үүднээс суралцагчдын дунд “Хөгжүүлэх сургалт” зохион байгуулахад зорилго оршино.

Хөгжүүлэх сургалтыг суралцагчдын авьяас чадварыг хөгжүүлэх, суралцаж байгаа мэргэжилд нь дэмжлэг үзүүлэх, нийгмийн зөв төлөвшилтэй иргэний шинж төлөвийг бүрдүүлэх ерөнхий зорилгод нийцсэн дараах чиглэлээр зохион байгуулна.Үүнд:

Суралцагчдын ерөнхий ур чадварыг хөгжүүлэх сургалт

 • Хэрэглээний агуулга бүхий математикийн сонгон суралцах сургалт
 • Харилцаа өөрийгөө илэрхийлэх ур чадвар хөгжүүлэх сургал
 • Урнаар илэрхийлэх чадварын сургалт

Хэлний ур чадвар хөгжүүлэх чиглэлийн сургалт

 • Англи хэлний ярих чадвар хөгжүүлэх сургалт
 • Солонгос хэлний ярих чадвар хөгжүүлэх сургалт

Техникийн ур чадвар хөгжүүлэх сургалт

 • Компьютерийн сургалт
 • Техник сэтгэлээ хөгжүүлэх сургалт /Зохион бүтээгч/

Бие бялдар хөгжүүлэх, гоо зүйн хүмүүжил олгох сургалт

 • Ширээний теннис
 • Нийтийн бүжгийн сургалт

Амьдрах ухааны сургалт

 • Монгол хувцасны оёдол эсгүүр

Урлагын ур чадварын сургалт

 • Модон сийлбэр
 • Уран хайчилбар
 

 

Харилцагч байгууллагууд