Шинэ иргэншил дээд сургууль МСҮТ – ийн сургалт - ЭШ, сургалт үйлдвэрлэлийн үйлчилгээний алба

Шинэ иргэншил дээд сургууль, МСҮТ – ийн сургалт – ЭШ, сургалт - үйлдвэрлэлийн албаны бүтэц

KCn7YTN7EZxU7Cz.png

Шинэ иргэншил дээд сургууль МСҮТ-ийн сургалт – ЭШ, сургалт үйлдвэрлэлийн үйлчилгээний алба нь сургалтын төвийн сургалт – үйлдвэрлэл, арга зүй, судалгааны ажлын бодлого, төлөвлөлтийг тодорхойлж түүний өдөр тутмын үйл ажиллагааг мэргэжлийн удирдлагаар хангах нэгж юм.

Албаны бүрэлдэхүүнд мэргэжлийн боловсрол, сургалтын агуулга, арга зүйн тэнхим, багш нар хамаарагдана.

 

Харилцагч байгууллагууд