Гадаад харилцаа

БНХАУ-ЫН ӨВӨР МОНГОЛЫН "ШИЛИЙН ГОЛ" ДЭЭД СУРГУУЛЬТАЙ ХАМТРАН АЖИЛЛАХ САНАМЖ БИЧИГТ ГАРЫН ҮСЭГ ЗУРЛАА.

2016 оны 11-р сарын 14-ний өдөр Шинэ Иргэншил дээд сургууль БНХАУ-ын Өвөр Монголын Шилийн гол аймгийн “Шилийн гол” ажил мэргэжлийн дээд сургуультай хамтын ажиллагааны санамж бичигт гарын үсэг зуран дараах чиглэлээр хамтран ажиллаж болсон юм.

  • Сургуулийн сургалтын орчныг сайжруулахад дэмжлэг үзүүлэх /Нарийн бичгийн дарга албан хэргийн лабораторийг тохижуулах/
  • Шинэ Иргэншил МСҮТ-ийн суралцагчдын солилцоо болон дадлага сургалтыг зохион байгуулах.
bRAo99Q66EEZ7bN.JPG
 

БНСУ-ЫН ЧОЛА АЙМГИЙН ОЛОН УЛСЫН СОЛОНГОС ХООЛНЫ ИНСТИТУТТЭЙ  ХАМТРАН АЖИЛЛАХ САНАМЖ БИЧИГТ ГАРЫН ҮСЭГ ЗУРЛАА.

Солонгос болон монгол үндэсний хоолны соёлыг олон улсад түгээн дэлгэрүүлэх болон мэргэжлийн боловсон хүчнийг бэлтгэх зорилготойгоор дараах чиглэлүүдээр хамтран ажиллахаар харилцан тохиролцож гарын үсэг зуран дараах чиглэлээр хамтран ажиллаж болсон юм. Үүнд:

1.      Хоёр талын хамтын ажиллагааны цогц системийг боловсруулах;

2.      Монгол, Солонгос үндэсний хоолны мэргэшсэн тогооч бэлтгэх 1+1 хамтарсан хөтөлбөрийг боловсруулж 2017-2018 оны хичээлийн жилээс сургалтыг эхлүүлэх;

3.      Судалгааны хамтарсан төвийг байгуулах;

4.      Багш, оюутан солилцооны хөтөлбөрийг боловсруулах;

Мөн түүнчлэн хоёр талын хөгжлийг дэмжих ба хамтарсан (R&D) инновацийн судалгаа хөгжлийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхээр боллоо. 

1lpDuoRwsrhe3Hu.JPG

Харилцагч байгууллагууд