Шилийн гол ажил мэргэжлийн дээд сургууль дээр суралцагчид дадлагаа амжилттай хийлээ.

БНХАУ-ын Шилийн Гол  ажил мэргэжлийн дээд сургуультай хамтран ажиллах үйл ажиллагаа амжилттай явагдаж байгаагийн нэг тод жишээ бол энэ хичээлийн жилээс Шинэ Иргэншил МСҮТ - ийн суралцагчид тус сургууль дээр дадлагын сургалтад хамрагдан мэдлэг ур чадвараа дээшлүүллээ. 

HyYduwepz9sogET.jpg
0vcE6ShheqvhBie.jpg
UbwF6rbMcOevMkL.jpg
AjvkELSs9syCi64.jpg
qS2p3L4FwERd9KF.jpg

Харилцагч байгууллагууд