Сургуулийн танилцуулга

qfrFnuj712QyL9b.JPG

Шинэ иргэншил Мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төв нь БСШУ-ын сайдын 2007 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдөр 458 тоот тушаалаар байгуулагдсан.

Бидний үнэт зүйл

·         Зорилготой суралцагч

·         Зөв үзэл, хандлага, төлөвшил

·         Чадварлаг багш

·         Чанартай сургалт

Эрхэм зорилго

Өндөр технологитой ажлын байрны эрэлтийг хангах, өөрөө хөгжиж өрсөлдөн амьдрах чадвартай, зөв төлөвшилтэй шинэ эриний мэргэшсэн ажилтан бэлтгэхэд чиглэсэн мэргэжилийн боловсролын чанартай, хүртээмжтэй үйлчилгээг үзүүлэхэд оршино.

МСҮТ-ийн уриа

·         Сайн чадваржиж

·         Сайтар хөгжиж

·         Сайн ажиллаж

·         Сайхан амьдарья

МСҮТ-ийн алсын хараа

Дотоод, гадаадын хөдөлмөрийн зах зээлд хүлээн зөвшөөрөгдсөн сургалт - үйлдвэрлэл – туршилт судалгааны цогцолбор сургууль болох

Харилцагч байгууллагууд