2019-2020 оны хичээлийн шинэ жилийн нээлт

Нийт оюутан суралцагч, эрдэмтэн багш, ажилчиддаа 2019-2020 оны хичээлийн шинэ жилийн баярын мэнд хүргэе.!

OjjrDIXA06kf3hW.JPG
JRT0WUqP53okZtL.jpg
Ta3BlcP2In3KJfo.jpg
GxTP3oIXb7BGyi8.JPG

Харилцагч байгууллагууд