Шинэ жилийн аяны 15 хоногийн хүрээнд "Номын эмч" Тогооч- 1 Б анги
2018-12-11

Оюутан, суралцагчдыг номтой нөхөрлүүлэх, хүний оюун ухааны бүтээл- номын үнэ цэнийг мэдэрч, номыг дээдлэх үзэл төлөвшүүлэх, тэднийг оюунлаг, бүтээлч үйлд чиглүүлэх, чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх зорилгын хүрээнд Тогооч-1Б ангийн суралцагчид "Номтой нөхөрлөх" аяныг зохион байгуулж номын эмч боллоо.

M5xh0ssBJVHWz9L.jpg
cLsYiFSPzMbDq3p.jpg
XVwsG1Z8thJ3wOI.jpg
MyocneEgTv71vg4.jpg
e22shX4ynA1djvF.jpg
A2iG5SIMzR8xsZI.jpg
Дэлгэрэнгүй
УРЛАГЫН НААДАМ
2018-11-20
Дэлгэрэнгүй
Мэргэжил бүхэн сайхан
2018-10-26
Дэлгэрэнгүй
“Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх”
2018-11-16
Дэлгэрэнгүй
“Ажлын байрны чиг баримжаа олгох”
2018-10-03
Дэлгэрэнгүй
Харилцагч байгууллагууд